Eğitici Eğitimine Katılan Üyeler Ankara'da Belgelerini Aldılar!

Eğitici Eğitimini tamamlayan iki bine yakın üyemiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende katılım belgelerini aldılar. Genel Başkan Yardımcılarından Adnan Keskin, Sezgin Tanrıkulu, Sencer Ayata, Faruk Loğoğlu, Gürsel Tekin ve Faik Öztrak’ın yanında çok sayıda Parti Meclisi üyesi ve milletvekilinin de izlediği törende, CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar verdiği müzik dinletisiyle partililere güzel anlar yaşattı.

Bölgelerinde Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi programını yürüten parti eğitmenlerinin, Eğitici Eğitimi Katılım Belgelerini aldıkları törende, Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında, yapılan töreni, parti içi eğitim çalışmalarında alınan yolun önemli bir aşamasında olunduğunun kanıtı olarak tanımlayan Sarı’nın konuşması şöyle;

 

SAYIN GENEL BAŞKANIM,

DEĞERLİ KONUKLAR, SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel varoluşuyla, günümüzde temsil ettiği ve taşıdığı değerlerle, etkili ve güçlü bir kurum.

Partimiz, ülkemizin köklerinde olan güçlü ve sürekli bir siyasal akımın taşıyıcısı, toplumsal ilerleme ve gelişme dinamiklerini içinde barındıran, bir siyasal öncü, siyasal önderlik kurumu.

Halkın içinde kurulmuş, halkla birlikte örgütlenmiş, geleneğinde devrimcilik ve yenilenme olan varlığının anlamı tartışılmayan bir siyasal öncü.

Kimi zaman, engellenen, kurumsal varlığına son verilmek istenen, içinde bulunduğu koşulları zorlayarak, halkın koruyuculuğunda küllerinden yeniden doğan Anka kuşu; kimi zaman insanlığı aydınlatmak, gerçeklere ışık tutmak için tanrılardan ateş çalan bir mitoloji kahramanı.

Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve sorunlu dönemlerinden birini yaşadığımız bu günlerde koşullar, partimizin önemini, partimize duyulan gereksinimi ve bu süreçte üstlenmesi gereken rolü tartışılmaz kılıyor.

Yaşadığımız her sorun, sorunlar temelinde yaratılan gündem, ülkemizin düzlüğe ve esenliğe çıkmasında Partimizin vazgeçilmezliğini kanıtlıyor.

Partimiz de, bu koşullarda, taşıdığı sorumluluğun gerektirdiği bir yapılanma, çaba ve etkinlik içinde olmak zorunda.

Bizim tarihsel ve kurumsal sorumluluğumuz, ilke ve değerlerimizi koruyarak, bu değerleri demokrasi, temel hak ve özgürlükler, çağdaş değerler ve halkımızın gereksinimleri doğrultusunda geliştirerek ilerlememizi gerektiriyor.

Tarihsel ve güncel koşulların belirlediği bu görevler, etkin, inançlı ve dinamik bir parti örgütü ile kendini ülke sorunları ve parti çalışmalarına adamış parti kadroları ile yerine getirilebilir.

Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel misyonunu bilen, ilkelerini ve kurucu değerlerini koruyarak ve bugünün değerleriyle birleştirerek geliştiren, gideni ve gelmekte olanı anlayarak, topluma yön veren ve yol gösteren öncü kadrolarımızı hazırlamak için çok boyutlu ve çok aşamalı bir çaba içinde olmak gerekli.

Partimiz, cumhuriyeti kuran bir parti olmanın yanında aynı zamanda eşitlik, dayanışma ve toplumsal adaleti sağlayarak, sosyal devleti yeniden kurarak, bir arada yaşama kültürünü güçlendirerek, yeni bir toplum yaratma hedefi olan, bir sosyal demokrat partidir. Bu değerler, üyelerimize aktarılmalı, benimsetilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Sosyal demokrat bir parti olmanın gereği, aynı zamanda, güçlü ve liyakata dayalı bir kariyer oluşturabilen bir örgüt olmaktır. Parti içinde emeğe ve herkesin yeteneğine saygı göstermeyi bir değer olarak yüceltmemiz gereklidir.

Parti içi eğitimin, bu sonucu elde etmekte en etkin yöntem olduğu tartışılmaz.

DEĞERLİ KONUKLAR,

Bu tören, Parti İçi Eğitim Birimi olarak, parti içi eğitim çalışmaları ile aldığımız yolun önemli bir aşamasında olduğumuzun kanıtı.

Geldiğimiz aşama, Partimizde, geçmişte bir çok kez başlatılmış olan parti içi eğitim çalışmalarını, bu kez sürekli ve kurumsal olarak sürdürme çabamızın ve kararlılığımızın bir göstergesini oluşturuyor.

Geçen yıl yaptığımız Olağanüstü Kurultay’da, yaptığımız değişiklik ile Tüzüğümüzde, parti içi eğitimin bütçesi, eğitimden sorumlu örgüt yöneticilerinin konumu, eğitime katılmanın partide yükselme ile bağının güçlendirilmesi gibi, parti içi eğitimi destekleyen bir temel alt yapı oluşturuldu.

Kurultayın, Tüzük değişikliği ile parti içi eğitime sağladığı olanaklar, Genel Başkanımızın parti içi eğitimin gerekliliği ve önemi konusundaki kararlı söylemi, parti içi eğitimin örgütlerimiz ve üyelerimiz tarafından da bir gereksinim olarak güçlü bir biçimde talep edilmesi, Parti İçi Eğitim Birimi olarak, bize ağır bir sorumluluk yükledi.

Yürüttüğümüz çalışmalarda, bu ağır sorumluluğun farkında olarak, örgütümüzün gereksinimlerini karşılayacak en uygun koşulları sağlamak hedefini gözettik. Sosyal demokrat bir parti olarak, üyelerimizi güçlendirme ve toplumsal etkinliklerini artırmak amacıyla başlattığımız eğitim çalışmalarında bir yandan evrensel ölçütleri gözetirken; bir yandan da Partimizin önceki dönem deneyimlerinden ve kurumsal birikiminden yararlandık. Eğitim biliminin gerektirdiği, yolu ve yöntemleri benimsedik.

Siyasal ve toplumsal amaçlı etkinlik yürüten sosyal demokrat kurum ve kuruluşların deneyimleri ve başka ülke örnekleri de, bir sistem oluşturmada bizim için yol gösterici oldu.

Asıl ve öncelikli olanın üyelerimizin farkında olma, sorun çözme ve hak talep etme konularında becerilerini artırmak olduğu saptamasından yola çıkarak, çalışmalarımızı planladık.

Üyelerimizin toplumun her alanında etkin ve sorumlu yurttaşlar olarak yer almaları ve ülke sorunlarının çözümüne katılmaları için güçlenmelerini destekleyecek bir yaklaşımı benimsedik.

Parti eğitimini, örgütümüzün halkımızla etkileşimini artıracak bir fırsat olarak tasarladık. Parti içi eğitimi bir örgütlenme biçimi ve yöntemi olarak yaygınlaştırmak ve Parti örgütümüzü güçlendirmek için bir araç olarak gördük.

Parti söyleminde uyum ve birliktelik sağlanması, ideolojimiz doğrultusunda parti yoldaşlığının pekişmesi, partide üyelerimiz arasında sevgi bağı ile güçlenen, üretim ekseninde kurgulanmış bir ilişkinin değer kazanması, eğitim sürecinin sonuçları olarak hedeflendi.

Tasarladığımız ve kurguladığımız sistem içinde, belirlediğimiz öncelik doğrultusunda, eğitim çalışmalarımızın kadroları olan parti eğitmenlerimizi yetiştirdik.

“Eğitim bölgesi” olarak seçtiğimiz illeri kapsayan bölge merkezlerinde, 2012 Aralık ayına dek, 34 dönem eğitici eğitimi yaptık. 14 ayda,  bugün de uygulamayı sürdürdüğümüz bu programlarla, 1900’ü aşkın arkadaşımızı parti eğitmeni olmak üzere eğittik.

Bu çalışmalarda, usta eğitici olarak 10 arkadaşımız, görev aldı. Başlangıçta, üç kişiden oluşan, küçük bir grup olan usta eğitmenlerimizin sayısı, kurduğumuz sistem içinde çoğaldı.

Eğitim programlarını aynı zamanda eğitim kadrolarımızı yetkinleştirecek bir ortam olarak da kullandık. Uyguladığımız her program sonrası eğitimlere katılan arkadaşlarımıza, bir sonraki eğitim programında görev vererek, yetkinleşmelerini sağladık. Değişik bölgelerde yaptığımız çalışmalarda, 271 arkadaşımız, 452 görevde sorumluluk üstlendi.

Eğitim programlarına katılan arkadaşlarımızın sosyal projelerini izleme yükümlülüğü de olan bu görevliler, daha sonra da grupla iletişimlerini sürdürdü.

Farklı bölgelerden üyelerimiz arasında güçlü bir bağ ve iletişim kurulmasını sağlayan bu uygulama ile örgütümüz içinde sevgi, dayanışma, dostluk ve yoldaşlık duygularını güçlendiren olanakları çoğaltma ve üyelerimizi üretim ekseninde birleştirme koşulları yarattık.

Haziran 2012- Ağustos 2012 tarihleri arasında eğitici eğitimi programlarına ara verdik. Bu dönemde, Gençlik Kollarımızın Genel Merkez yöneticileri ve il yöneticilerinin katılımı ile dört devre olarak planladığımız bir kamp yaptık. 147 genç arkadaşımızın katıldığı bu program, “Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi” olarak adlandırdığımız ve tüm üyelerimizin katılımını sağlamayı amaçladığımız, siyasal eğitimle ilgili ilk uygulama oldu.

Uyguladığımız tüm eğitim programlarında, “sosyal proje” olarak tanımladığımız grup çalışmasını, eğitimin tamamlayıcı bir parçası olarak sürdürüyoruz. Eğitici Eğitimine ve üyelerin temel siyasi eğitimine katılan arkadaşlarımız gruplar oluşturarak bu çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kadrolarımızın, belirlenmiş bir konuda, tanımlanmış bir alanda, amaç ve hedef belirleyerek, başarıya odaklanarak çalışma yürütmeleri; takım olma ve grup dinamikleriyle davranma becerilerini artırmaları, arkadaşlarımızla paylaştığımız bu yöntemin yaygınlaşması ile gerçekleşiyor.

Bu Kongre Salonunda bir poster sergisi ile paylaştığımız uygulanmış olan sosyal projeler, gerçekte parti örgütümüz içinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz yeni bir anlayışın, yeni bir siyaset yapma biçimi ve çalışma biçiminin de örneklerini oluşturuyor. Yeni parti kültürünün oluşumuna; Partimizin, değişen toplumsal koşullara uyum sağlama ve yenilenme gereksinimine katkı yapıyor.

Partimizin ülke sorunlarına ilişkin politikalarının halka anlatılabilmesi; Partimizin sorunlara çözüm üretme konusundaki yaklaşımı, potansiyel seçmenlerimiz olan halkımıza ulaşmada doğru iletişim yollarının uygulanması, halka dokunma olarak tanımlayabileceğimiz bir eylemlilik içinde, bu projeler aracılığı ile gerçekleşiyor.

Şimdi örgütlerimizde, parti eğitmenlerimizin görev aldığı ve giderek yaygınlaşan üye eğitimi çalışmalarında, binlerle ifade edebileceğimiz sayıda üyemiz bu yöntemlerle çalışma yürütüyor.

Parti İçi Eğitim Birimi olarak, örgütlerimizin, eğitim çalışmalarını desteklemek için, gereksinim duydukları sayıda parti eğitmeni yetiştirmek amacıyla, eğitici eğitimi programlarını uygulamayı sürdüreceğiz.

Öncelikle parti eğitmeni olmaları için yetiştirdiğimiz, bu gün burada bulunan arkadaşlarımızın tümünün, il ve ilçe örgütlerimizin yapacağı çalışmalarda görev almalarını istiyoruz. Eğitici Eğitimine katılan arkadaşlarımız, ancak örgütlerinde yapacakları eğitim çalışmalarında görev aldıklarında, “parti eğitmeni” olarak nitelenebilecekler.

Parti eğitmeni arkadaşlarımız, bundan böyle örgütlerimiz içinde yapacağımız her türlü eğitim çalışmasının yürütümünde de sorumluluk alacak.

Parti eğitmeni olarak edindikleri formasyonla, seçim öncesi dönemlerde ve seçim sırasında yapacağımız örgütlenme eğitimi çalışmalarında da, örgütümüzü güçlendirecek bir çaba içinde olmayı sürdürecekler.

DEĞERLİ KONUKLAR;

Parti okulu, hiç kuşkusuz sadece siyaset bilimini ele alan bir yaklaşım içinde olmayacak. Biz kadrolarımızın, çağdaş iletişim teknikleri ve tüm iletişim teknolojilerini de kullanarak siyaset, iletişim, sosyoloji, tarih, ekonomi politik, psikoloji, kültür ve sanat alanında uzanan geniş bir alanda bilgilenmelerini sağlayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulunu, sosyal demokrasi geleneğinin güçlü olduğu ülkelerdeki gibi, sürekli ve düzenli seminerlerle desteklenen bir akademi boyutuna da taşıyacağız.

Bu alanda yürüteceğimiz çalışmalarda yine her zaman olduğu gibi, uluslararası deneyimlerden, Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerin uygulamalarından ve partimizin önceki dönem çalışmalarından yararlanmayı sürdüreceğiz.

DEĞERLİ KONUKLAR,

Ülke sorunlarının yerinde ve kalıcı olarak çözümlenebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olması, gerekli.

Partimiz, bugün ve gelecekte laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin; eşitlik, barış, birlik ve kardeşlik duygularının geçerli olduğu bir demokrasiyi kurumsallaştıracak tek siyasal örgüt.

Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel temel hak ve özgürlükleri eşitlik, adalet ve dayanışmanın ekseni kılacak; doğanın ve çevrenin korunması, her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kısaca insanlık birikim ve değerlerini gözeten bir çabanın içinde olmayı düşünerek yönetecek tek siyasal parti.

Kendini sürekli yenileyebilen, ülke sorunlarına çözüm üretmeyi başarmış bir parti olarak;  tüm toplumsal kesimlere ulaşabilen, doğuştan edinilmiş kazanımlar ve niteliklere değil; insanların seçimine ve rızasına dayalı edinilmiş niteliklere yönelen, kutsal olanı siyasallaştırmayan, insanların ve toplumların özgür iradesini gözeten,  insan onurunu her koşulda, her durumun önünde gören bir ilişki çeşitliliği ve zenginliğimiz var.

Öncelikle sorunların çözümünde ortaya koyduğumuz çaba, ülkemizde birlikte yaşama kültürüne her boyutta katkı yapmaya, bölgemizde barışı sağlamaya ve dünya uygarlığının bir parçası olmaya hazır olduğumuzun kanıtı.

Bu ideale katkı yapmak ve hedefe ulaşmak için tüm kadrolarımız, en iyi biçimde örgütleniyor.

SAYIN GENEL BAŞKANIM,

Kadrolarımız, salonda bulunan arkadaşlarımızın da gösterdiği gibi, bu soylu ve yüce uğraşta görev almaya hazır.

Onların çabasının, hedeflediğimiz, ortak hedefimiz olan sonuca, ulaşmaya katkı yapacağı açık.

Sözlerime son vermeden önce, yaşamlarını kaybeden iki arkadaşımızı sevgi ve rahmetle anmak istiyorum. Yozgat’tan Hasan PEKER ve Ankara’dan Derya KOCABAY. Arkadaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

DEĞERLİ GENEL BAŞKANIM,

Sözlerime son verirken, sizi ve değerli konuklarımızı; partimizin eğitim emekçileri parti eğitmenlerini, bu çalışmaya emek veren, emekleriyle değer katan tüm arkadaşlarımı, sevgi, saygı ve şükranla selamlıyorum.”

Parti İçi Eğitim Birimi
Galeriler