CHP Parti Okulu 2. Ulusal Parti İçi Eğitim Çalıştayı'nı Düzenliyor

 

Cumhuriyet Halk Partisi Parti İçi Eğitim Birimi’nin, düzenleyeceği çalıştay ile Parti Okulu’nun bugüne kadarki

 

eğitim çalışmaları değerlendirilerek, yeni eğitim programları planlanacak.

 


CHP Parti Okulu bünyesinde düzenlenen “2. Ulusal Parti İçi Eğitim Çalıştayı” 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde

Ankara’da Bülent Ecevit Siyaset Okulu Binası’nda gerçekleştirilecek.

 

 

Çalıştaya yurt genelinde görev yapan Parti Okulu eğitim koordinatörleri, Gençlik Akran Eğitimi Üst Kurulu

üyeleri ve Parti İçi Eğitim Birimi üyeleri katılacak.


 

Parti içi eğitimin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirileceği 2. Ulusal Parti İçi eğitim Çalıştayı’nda

 

mevcut eğitim modülleri gözden geçirilecek ve 11 farklı konuda oluşturulmuş çalışma grupları ile atölye

 

çalışmaları, sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilecek.

 

 

Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sandık

 

Güvenliği Eğitimi, Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE), Sandık Örgütlenmesi Eğitimi (SÖRE), Gençlik Akran

 

Eğitimi, Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi ve Yöneticilerin Eğitimi olmak üzere 7 farklı

 

modül ile eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

 


Referandum sürecinde Sandık Güvenliği Eğitimi’ne ağırlık verdiklerini ifade eden Atıcı, yurtiçinde ve

 

yurtdışında sandık kurulu üyelerini ve müşahitlerini sandık güvenliği ile ilgili eğiterek 16 Nisan’da sandıklara

 

sahip çıktıklarını belirtti. 

 


Aytuğ Atıcı, bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden eğitim çalışmaları ile sol- sosyal demokrat değerleri

 

daha iyi kavrayıp daha geniş kitlelere yayarak, halkın iktidarını kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

 


Çalıştayda eğitim modüllerine ek olarak “parti içi eğitim tüzük ve yönetmeliği”, “sosyal medya ve iletişim”,

 

“seçim istatistikleri ve anket”, “toplam kalite yönetimi ve standardizasyon” konularında çalışmalar yapmak

 

üzere çalışma grupları oluşturuldu.

 


2. Ulusal Parti İçi Eğitim Çalıştayı’na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da

katılması bekleniyor.