Üyelerin Temel Siyasi Eğitimine katılıp ardından Sosyal Projenizi Tamamladınız mı ?

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) Nedir?
"Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE); içerisinde üyelerin temel örgüt bilgisini artırmayı amaçlayan 6 teorik 1 uygulamalı ders bulunan, il/ilçe örgütlerimiz tarafından gerçekleştirilen ve Eğitici Eğitimine katılım için alınması zorunlu olan bir eğitim programıdır."Bilgisayar Okuryazarı mısınız? ( Word, Excel, Powerpoint )

UYARI: Gerçeğe aykırı beyanda bulunmanız halinde Eğitici Eğitimine katılımınız gerçekleşse dahi aldığınız eğitim geçersiz sayılacaktır.